Wie is Annegina?

Annegina Randewijk is een moeder van drie kinderen met een passie voor journalistiek én bedrijfsjournalistiek. Zij benadert onderwerpen op een eigenwijze manier vanuit haar achtergrond als sociaal pedagogisch werker (Hoogsticht Utrecht, 2004) en journalist (CHE, 2008). Daarnaast spoort haar voorliefde voor de underdog haar aan om de mooiste verhalen te vinden. Deze drang naar ‘de andere kant van het verhaal’ brengt haar op bijzondere onderwerpen als journalist. De zelfstandige journalist in haar zet zij ook regelmatig in voor bedrijfsjournalistieke doeleinden. Zij durft de zwakke plekken bloot te leggen en gewaagde vragen te stellen over het communicatiebeleid binnen een bedrijf, een soms moeilijk maar meestal zeer gewaardeerd proces.

Inlevingsvermogen Annegina staat bekend om makkelijk leesbare teksten en inlevingsvermogen in specifieke doelgroepen. Daarmee weet zij de juiste snaar te raken. Zij vindt het leuk om mensen uit te dagen en te prikkelen met haar interviews, reportages, artikelen en blogs. Daarnaast heeft Annegina zich als journalist gespecialiseerd in nieuwe media. Zij wordt met regelmaat gevraagd om te helpen/adviseren bij het opzetten van nieuwe websites, het schrijven van webteksten en adviseren op het gebied van twitter/sociale media. Onder andere voor EOjongeren.nl en EBB groep.

Volop ideeën Als journalist vindt Annegina het leuk om de lezer te verrassen met een totaal andere invalshoek. Haar sterke kanten zijn dat zij steeds overstroomt van ideeën, kritisch is op haar eigen werk en dat van anderen, snel werkt en zich altijd houdt aan de afgesproken deadline. Annegina Journalistieke Producties staat voor verrassend, benaderbaar, fris, heftige zaken met een luchtig sausje, menselijk, maar vooral een scherp verhaal met gepeperde zinnen en gedegen onderzoek.

Referenties Naast Annegina’s journalistieke activiteiten werkte zij recentelijk aan commerciële opdrachten voor de Provincie Overijssel, Compassion Nederland, Buurtgezinnen, Stichting Zwerfjongeren Nederland, Stichting Pameijer, Tear, Centrum voor Jeugd en Gezin Zwolle, EO Jongeren, Flevo Festival, Medi Lloyd, Vereniging WOON, C-it! Communicatie, GMB, Sempergreen, De Veluwse Banketbakkerij, EBB groep  en Tekstbureau Kroes.