Jongeren

Als woonbegeleider heeft Annegina de afgelopen tien jaar op verschillende woongroepen gewerkt. Voornamelijk met jongeren. Een groep voor AMA’s, een logeerhuis voor licht verstandelijk beperkte jongeren en meervoudig gehandicapten. Naast haar werk als (bedrijfs)journalist is Annegina nog steeds actief als tienerwerker in Wageningen. Ze vindt het heerlijk om actief te zijn onder deze doelgroep. Annegina vindt het erg mooi om onderdeel te mogen uitmaken van deze vormende levensfase.  Zij wil de tieners helpen om te ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en om vooral te blijven dromen.

Als (bedrijfs)journalist heeft Annegina ook gewerkt met/voor jongeren. Als freelancer voor de EOjongeren, Flevo Festival, Stichting Zwerfjongeren Nederland en voor het kindermagazine van Compassion Nederland.